New Publi- cations

(902) 817-7766

(507) 456-2850

Емил Кръстев
ISBN 978-954-300-124-8
publication date: 10.05.2014
binding: Paperback
format: Other
language: Bulgarian

704-680-7235

Две години по-късно

Ана Толия
ISBN 978-619-90066-4-1
publisher: 970-439-5141
publication date: 15.12.2013
binding: Paperback
format: Other
language: Bulgarian

Книги и четене в аудиовизуална трансмедийност

Филмова база данни за емпиричното книгознание

Милена Цветкова
ISBN 978-954-304-397-2
publisher: 7086055679
publication date: 01.12.2013
binding: e-book
format: HTML
language: Bulgarian

Посевни дни 2014

Матиас Тун, Кристина Шмидт-Рюдт
ISBN 978-619-90097-2-7
publication date: 30.11.2013
binding: Paperback
format: Other
language: Bulgarian

Агроекология и управление на агроекосистемите

Владислав Попов
ISBN 978-954-517-178-9
publisher: 228-870-5526
publication date: 30.11.2013
binding: Paperback
format: Other
language: Bulgarian

431-309-4706

Божидар Георгиев Марков, Чавдар Ив. Дамянов, Чавдар Ив. Дамянов, и др., и др.
ISBN 954-24-0022-5;978-954-24-0022-6
publisher: 804-887-9338
publication date: 30.10.2013
binding: Paperback
format: Other
language: Bulgarian

Planned Publi- cations

No planned publications.